معافیت مالیاتی هنرمندان ابقاء شد

نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز مجلس ابقاء معافیت مالیاتی فعالیت های هنری را ابقاء کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر علنی امروز (چهارشنبه)مجلس شورای اسلامی در بررسی های بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی با حذف «فعالیت های هنری موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم» از بند ق تبصره ۶ بودجه که می گوید «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و “فعالیت های هنری موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم”، حذف می شود.» ابقاء معافیت مالیاتی هنرمندان را تصویب کردند.

اخیرا نیز بسیاری از هنرمندان و فعالین عرصه فرهنگی و هنری کشور نسبت به درنظر گرفتن مالیات برای فعالیت های هنری در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ انتقاداتی را مطرح کرده بودند.

در بررسی های این موضوع بسیاری از نمایندگان بر حذف بخش فعالیت های هنری در این بند اصرار کردند.

برای مثال مجتبی توانگر در این خصوص گفت: حضرت آقا در سخنان اخیر خود بارها بر جهاد تبیین و جنگ روایت ها تأکید داشتند. ایشان در دیدار اخیر خود با دست اندرکاران همایش حضرت حمزه (ع) وظیفه ایجاد شناخت را بر عهده هنرمندان دانستند.

وی افزود: مجلس یازدهم به هوش باشد که برای اخذ مالیات از چند سلبریتی هنجارشکن مفت خور که تعداد آنها به کمتر از ۵۰ نفر هم نمی رسد قانونی تصویب نکنند که هنرمندانی همچون نقاشان، طراحان، خوشنویسان، فعالان قرآنی و فعالان حوزه تئاتر و سینما از این معافیت محروم شوند. از یک سو برای تأمین معیشت این قشر بودجه تصویب می کنیم و از سوی دیگر قصد داریم مالیات در نظر بگیریم؟ افسران جهاد تبیین و جنگ روایت های مورد نظر آقا مگر غیر از این هنرمندان متعهد هستند؟ این موضوع در صورت تصویب برای نهادهای فرهنگی و هنری و برای دولت و وزارت ارشاد بار مالی به دنبال خواهد داشت. با این کار بخش خصوصی متعهد به فرامین رهبری را از این فضا دور می کنیم.

توانگر همچنین گفت: برای مثال سینمادارانی که چند ده میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند و در طول سال ۱۵ درصد درآمد دارند را چگونه شامل مالیات ۲۵ درصدی کنیم؟ برای جهاد تبیین و جنگ روایت ها ظرفیت سینماگران متعهد در کجا باید منعکس شود؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: بدانیم با در نظر گرفتن مالیات برای فعالیت های هنری سدی بر سر راه فرمان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توجه به جهاد تبیین و جنگ رسانه ها و فعالیت های هنرمندان قرار داده ایم. دود این موضوع نیز بر چشم نظام و تمام فعالیت های فرهنگی و هنری خواهد رفت.

وی همچنین تأکید کرد: مگر نه اینکه با مطرح شدن این موضوع مالیات برای هنرمندان چند سلبریتی به جای عقد قرارداد ریالی بیت کوین و انتقال پول در خارج از کشور را تقاضا کرده اند.

در ادامه نیز مهدی طغیانی عنوان کرد: آنچنان درآمدی شامل حال هنرمندان نمی شود که بخواهیم معافیت مالیاتی آن ها را لغو کنیم. پس فعالیت های هنری باید در این قسمت حذف شود، اما انتشارات کمک درسی که درآمدهای نجومی دارند باید مالیات بپردازند.

معافیت مالیاتی

دشتی اردکانی نیز در این خصوص گفت: با این کار و با در نظر گرفتن مالیات برای فعالیت های هنری هیچ کس دیگر اعتباری برای این فعالیت هنری قائل نخواهد شد. پس خواهش می کنم واژه فعالیت های هنری از این بند حذف شود.

در ادامه نیز عباس مقتدایی نیز عنوان کرد: یک موضوع را چنان پیچیده کرده ایم که ممکن است موجب نگرانی هنرمندان شود و فکر کنند قرار است چه اتفاقی برای آن ها بیفتد. قبلا در قانون مالیاتی های مستقیم فعالیت های انتشاراتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت ارشاد را مشمول معافیت مالیاتی کردیم. حالا دولت می گوید به دلیل اینکه انتشاراتی های کتاب های کمک درسی سود زیادی می برند مشمول معافیت مالیاتی نشوند اما طبق همین قانون قبلی هنرمندان مشمول معافیت مالیاتی هستند. اکنون هم حمایت از هنرمندان توسط مجلس یازدهم شکل گرفته و ما به هنرمندان می گوییم که ما در مجلس شورای اسلامی حامی هنرمندان هستیم.

در پایان نیز پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: آنچه که در لایحه دولت قید شده بود این بود که فقط انتشاراتی های کتاب های کمک درسی مالیات بدهند اما در کمیسیون تلفیق یکی از نمایندگان محترم در خصوص لغو معافیت مالیاتی هنرمندان پیشنهادی ارائه داده بود اما دولت با جدیت به دنبال حمایت از هنرمندان است. دولت بر معافیت مالیاتی هنرمندان اصرار دارد.