حضور یک تانک ارتش روسیه در اوکراین با پرچم اتحاد جماهیر شوروی سابق (فیلم)
{$sepehr_media_1262795_800_450}