مهلت ثبت کارتخوان‌ها باز هم تمدید شد

درحالیکه آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها در سازمان امور مالیاتی تا پایان بهمن ماه بود، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که از ساعت ۱۴ امروز سایت برای کسانی که نتواسنتد کارتخوان‌ خود را به پرونده مالیاتی الصاق کنند، باز می‌شود.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام در ۳۰ بهمن ماه به پایان رسید. 

بررسی‌ها حاکی از آن است که در مهلت تعیین شده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده‌اند.

بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آن‌ها نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکرده‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند که بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن آن‌ها اقدام خواهد کرد. 

اعلام شرکت شاپرک حاکی از آن است که فعلا ۲۰۰ هزار کارتخوان قطع شده و پذیرندگانی که کارتخوان آنها غیرفعال شده است، به محض تشکیل پرونده مالیاتی و رجوع به شرکت خدمات پرداخت، می توانند کارتخوانشان را مجددا فعال شده، در اختیار داشته باشند. 

در این زمینه، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی بیانگر این است که کارتخوان‌های متصل نشده به سامانه مالیاتی از ساعت ۱۴ امروز می‌توانند در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند.

گفتنی است که این تمدید مهلت صراف برای درخواست الصاق کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی است. 

طبق این گزارش، پیش از دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک تا پایان دی ماه به منظور ثبت در سازمان امور مالیاتی فرصت داشتند که این فرصت تا پایان بهمن ماه تمدید شد و این بار نیز برای بار سوم تمدید شده است.