دیدنی های امروز؛ از افتتاحیه بازی های پارالمپیک تا ویرانه های جنگ اوکراین