سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تشریح کرد:
القا حذف غربالگری جنین آگاهانه یا عامدانه

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به نظر می رسد مافیای غربالگری های بدون اندیکاسیون علمی در ایران که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب می زنند قصد دارند با روشهای مذبوحانه همچنان به اسقاط جنین های بی گناه در ایران آن هم به بهانه علم سلامت باروری و کاهش تولد معلولان همچنان ادامه دهند و چون قانون جوانی جمعیت را سد راه خود می بینند ناجوانمردانه بدان می تازند.

به گزارش وبدا، دکتر صابر جباری فاروجی در خصوص مطلب چاپ شده در یکی از جراید با عنوان" با حذف غربالگری جنین، فقط فکر افزایش جمعیت هستند با افزایش تعداد معلولان، هزینه نگهداری آن ها چگونه تامین می شود؟ " گفت: هر از چند گاهی قانون مترقی و هوشمندانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بهانه القا حذف غربالگری جنین مورد هجمه ناجوانمردانه قرار می گیرد که مقایسه فرایند غربالگری قبل و بعد از تصویب و ابلاغ قانون گویای همه چیز است.

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در ادامه با بیان این که قبل از ابلاغ قانون جدید شروع فرایند غربالگری توسط افراد غیر متخصص آغاز می شد، افزود: در حال حاضر شروع فرایند غربالگری تخصصی تر شده و توسط پزشک متخصص زنان و زایمان آغاز می شود.

وی گفت: بر خلاف رویه رایج در دنیا در ایران تقریبا تمام مادران باردار حتی مادران جوان زیر۳۵ سال به بهانه دروغین احتمال زیاد سندرم داون بدون اندیکاسیون علمی مجبور به انجام غربالگری می شدند که در قانون جدید با حفظ کرامت و اختیار انسانی نقش والدین پر رنگ تر شده و اجبار برداشته شده است.

دکتر جباری در ادامه با بیان این که هیچ آمار مستند و قابل دفاعی از اینکه انجام غربالگری به همراه آمنیوسنتز موجب کاهش تولد معلولان در کشور شده است وجود ندارد بلکه برعکس سقط های القایی ناشی از عمل تهاجمی آمنیوسنتز به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از جنین های سالم متاسفانه اسقاط شده اند، افزود: بدین منظور در قانون جدید کل فرایند انجام غربالگری در سامانه جامع الکترونیک ثبت و واقعا به صورت مستند، آمار واقعی فرایند غربالگری و داده های آزمایشگاهی و سونو گرافی آن ثبت و قابل گزارش، رصد پایش و ارزیابی خواهد شد تا افراد سود جو با جان مادر و جنین های بیگناه بازی نکنند.

وی همچنین گفت: در قانون جدید مبتنی بر سامانه جامع الکترونیک پوشش بیمه ای کامل تر شده و هزینه والدین به مراتب کمتر شده است.

سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در پایان گفت: به نظر می رسد مافیای غربالگری در ایران که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب می زنند قصد دارند با روشهای مذبوحانه همچنان به اسقاط جنین های بی گناه در ایران آن هم به بهانه علم سلامت باروری و کاهش تولد معلولان همچنان ادامه دهند و چون قانون جوانی جمعیت را سد راه خود می بینند ناجوانمردانه بدان حمله می کنند.