پیام مخاطبان/چرا سرمایه سهامداران بانک دی، از سوی مدیریت بلوکه شده

مخاطبان عصر ایران؛ محمد هاشمی- الان 8 ماه هست که تمام سرمایه ما توسط مدیریت بانک دی بلوکه شده است.

مدیر عامل بانک دی از ارائه صورت های مالی سال 1399 خودداری کردند تا نماد بورسی این بانک توسط فرابورس تعلیق شده و بعد از ثبت شکایت و فشار آوردن به بانک جهت ارائه صورت های مالی 1399 بعد از گذشت دو سال، بانک دی صورت های مالی [...] رو به بانک مرکزی جهت تایید ارائه نمود [...].

 تا به امروز بانک دی حاضر به شفاف سازی نشده و سهامداران این بانک اغلب خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران هستند.

از کلیه مسئولین و قوه قضائیه درخواست رسیدگی به [...] این بانک را خواستاریم.

*عصر ایران آماده انعکاس پاسخ و توضیحات نهاد/سازمان/شرکت نامبرده در پیام مخاطبان است.