پرواز تهران-ارومیه از نیمه راه برگشت
سخنگوی ایران ایر گفت: پرواز تهران-ارومیه که به علت نقص فنی از نیمه راه به فرودگاه مهرآباد بازگشته بود تا دو ساعت دیگر انجام می شود.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ حسین جهانی گفت: پرواز شماره ۳۴۰۷ مسیر تهران ارومیه  به دلیل نقص فنی و به منظور حفظ جان مسافران از نیمه راه برگشته و هم اکنون در فرودگاه مهرآباد توسط تکنسین های فنی در حال رفع مشکل است.
 
به گفته سخنگوی ایران ایر، گروه کرو این پرواز در حال تغییر است و تا دوساعت دیگر این پرواز انجام می شود.
 
امروز به دلیل بدی آب وهوا و افزایش ریز گردها از صبح ۶پرواز به مقصد شهرهای جنوبی کشور لغو شده است.