اخراج مستقیم بازیکن پرسپولیس در دقیقه ۳۲ (فیلم)
{$sepehr_media_1294310_800_450}