حداقل فلافل را از مردم نگيريد!

عصر ایران؛ يونس قيصی‌زاده - كنار ساحل بوشهر انبوهی از فلافل‌فروشی‌ها هستند كه پاتوقی شده برای همه اقشار كه نان ساندويچی بردارند و فلافل و متخلفات را چنان فشرده در آن بچپانند كه ديگر جا نداشته باشد و بعد ساندویچ در دست بروند كنار دريا بنشينند، به دريای بی‌كران نگاه کنند، به صدای امواج گوش دهند و برای لحظاتی هم كه شده از فكر گرانی و قسط و بيكاری و اوضاع نابسامان روزگار رها شوند و از خوردن فلافل لذت ببرند.

اين پاتوق‌های فلافلی و خوردنی‌های ارزان‌قيمت در همه شهرهای كشور به ویژه شهرهای جنوبی نیز وجود دارند و فضایی گرم و پویا و پرجنب‌وجوش به چهره‌ی شهر می‌بخشد.

براي بسياری از مردم كشورمان، همين لذت‌های كوچک باقی مانده تا حس كنند هنوز دارند نفس می‌كشند و چیزی شبیه زندگی را تجربه می‌كنند. اين‌كه هنوز می‌توانند دست‌شان را توی جيب‌شان کنند و به جای رفتن به رستوران و غذايی كه بچه‌ها هوس كرده‌اند، فلافلی بخرند تا در برابر خانواده سرافكنده نشوند.

سال به سال انتظارات از داشته‌های زندگی كمتر شده و از رستوران و پيتزا و هات‌داگ و همبرگر به فلافل و سمبوسه و نخود رسيده، از مسافرت و گردش و خوشگذرانی، به ساعتی پارک و زير درخت و لب ساحل رفتن تنزل کرده، از پس‌انداز و دورانديشی و حساب بانكی به خرجی را سينه‌خيز تا آخر ماه رساندن سقوط کرده، از خريد لباس و كفش و وسايل خانه، به وصله‌پینه‌ و تعمیر کردن البسه و وسایل قدیمی و تامین حداقل مواد خوراکی برای سر سفره گذاشتن کاهش یافته و… .

اما الان غول افسارگسیخته و سیری‌ناپذیر گرانی به همين حداقل‌ها هم سرک می‌کشد و می‌خواهد همین ته‌مانده‌ها را هم ببلعد؛ وقتی گرانی به فلافل و نان و پنير و سبزی سر سفر رسيد، بايد ترسيد!

بيم از اين‌كه ممكن است شكم ميليون‌ها ايرانی گرسنه بماند، نگرانی از اين‌كه سفره محقر خانوارهای بسیاری جمع شود، ترس از اين‌كه رنگ زرد رخساره و صدای شكم‌های گرسنه ممكن است دیده و شنيده نشود، خطر اين‌كه ممكن است عواقب اين گرسنه ماندن به اتفاقات و حوادث تلخ اجتماعی و چه بسا ملّی منجر شود!

هشدار که راه جبران کسری بودجه دولت، گران کردن اقلام و برداشتن از جیب مردم نیست!

نان و مخلفاتش آخرين بازمانده سفره بسياری از خانوارهای ايرانی است، به جای وجب به وجب کوچک‌تر کردن و در نهایت جمع كردن اين سفره، وقت آن است كه با احيای برجام به سوی رفع تحريم‌ها برويد و زمينه را برای جمع كردن سفره رنگین كاسبان تحريم، شفاف‌سازی مالی، اصلاح ساختاری و عادی‌سازی روابط با دنيا و... فراهم کنید و سیاست‌های شجاعانه و اساسی را در دستور كار قرار دهيد، تا سفره‌ی مردم هم ته‌مایه‌رنگی بگیرد و به جای حذف این برکت خداوندی، بوی خوش نان همچنان از سفره‌ها به مشام برسد.