سعید مرتضوی باز هم حکم برائت گرفت

اعتماد آنلاین نوشت: شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور برای سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی حکم برائت صادر کرد. مرتضوی از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، حکم برائت خود را دریافت کرده است.

سعید مرتضوی از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، حکم برائت خود را دریافت کرده است.

در مجلس هشتم و در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دورانی که سعید مرتضوی سرپرست این سازمان بود، گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. سعید مرتضوی به عنوان سرپرست و مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در این پرونده به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تأمین اجتماعی به منظور پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد، محکوم به تحمل ۷۰ ضربه شلاق شده بود.

همچنین او در پی شکایت کمال مینایی، قاضی وقت دادگستری و همسر او آجرلو، به عنوان دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به اتهام آمریت در صدور دستور ورود به منزل این خانواده به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

اما بعد از درخواست تجدیدنظر از طریق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور، دیروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت، حکم برائت او را صادر کرده است. بر این اساس، او از ۷۰ ضربه شلاق مبری شده و خانواده مینایی و آجرلو هم در این پرونده اعلام عدم شکایت کرده‌اند.

گفتنی است که شهریور ماه سال ۹۸ هم مرتضوی در پرونده شکایت اولیای دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر به دلیل «اظهار ندامت» حکم حبس را به ۲ سال تقلیل داد. مرتضوی در این پرونده هم بعد از گذراندن دوسوم از محکومیت خود آزاد شد.