آغاز طرح شناسایی اتباع خارجی در کشور

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: طرح شناسایی اتباع بیگانه در کشور شروع شده تا اتباع به صورت قانونمند از خدمات ایران استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور،فرماندار شهرستان رفسنجان ،مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان، معاون سیاسی و امنیتی فرماندار رفسنجان و عوامل نیروی انتظامی رفسنجان جلسه ای پیرامون مسائل اتباع بیگانه در مهمانشهر رفسنجان برگزار شد.

صادق رضادوست مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این نشست اظهار کرد: طرح ملی شناسایی اتباع بیگانه را به عنوان مقدمه ساماندهی شروع کردیم تا بدانیم همه اتباع چه کسانی هستند.

سرپرست فرمانداری رفسنجان هم در این نشست اظهار کرد: برای شناسایی این اتباع باید تجهیزات، امکانات و اعتبار فراهم شود.

رضا مشکی بیان کرد: ایجاد چندین دفتر ساماندهی اتباع بیگانه در رفسنجان نیاز است.

مصطفی بخشی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری رفسنجان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود بیش از 60 هزار اتباع بیگانه در این شهرستان که به طور پراکنده در شهرستان زندگی می کنند ضرورت ساماندهی این افراد احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای شناسایی اتباع بیگانه در رفسنجان کلیه اتباع باید تا 15 خرداد سال جاری به دفاتر کفالت اتباع بیگانه واقع در خیابان پاسداران دفتر آقای منصوری و بلوار هجرت خیابان کاشانی دفتر آقای اکبری مراجعه و اطلاعات خود را در سامانه ثبت اتباع بیگانه به ثبت برسانند.