لحظه کشته شدن خبرنگار الجزیره توسط سربازان اسرائیلی (فیلم)
  توجه: ویدئو حاوی تصاویر دلخراش است

{$sepehr_media_1298009_800_450}
 
* پیشنهاد؛ فیلم‌ زیر را هم ببینید:

آموزش زبان فارسی به نیرو‌های اطلاعاتی ارتش اسرائیل (فیلم)