تصویر بعدی چه می تواند باشد؟

همه ما به ویژه در سنین بزرگسالی، نیاز بیشتری به فعال و پویا نگه داشتن مغز داریم. تست های هوشی که منتشر می کنیم، الزاماً برای سنجیدن هوش نیست، مهم تر از آن، برای به چالش کشیدن هر چند نه دشوار مغز است.

پاسخ با کسانی که به جواب رسیده اند؛ لطفا زیر همین پست بنویسید.

تصویر بعدی چه می تواند باشد؟

پاسخ را یافتید؟ لطفا به بقیه هم بگویید.

حالا
آیا می توانید اشتباه را فقط در 5 ثانیه بیابید؟ (تصویر)