مدیر مسئول روزنامه همشهری: مردم تظاهر به نداری می‌کنند، این هم نشانه هایش

عبدالله گنجی، فعال رسامه ای اصولگرا از «تظاهر به نداری» مردم انتقاد کرد.

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری در توئیتی نوشت:

بخش قابل توجهی از مردم حقیقتا دچار مشکل هستند. اما تظاهر به نداری تراز ۸۵ میلیونی را نشان می دهد که با شاخص های ذیل نمی خواند:

- تقریبا به تعداد خانوارهای ایرانی خودرو داریم.

- با دو روز تعطیلی راه های تفریحی کشور قفل می شود.

- در مصرف لوازم آرایشی و عمل دست بردن در طبیعت بدن در جهان اولیم.