عربستان سعودی؛ مردی با دختر مورد علاقه پسرش قرار ازدواج گذاشت|پسر شکایت کرد

جوان عربستانی از پدرش به خاطر اینکه با دختر مورد علاقه او ، قرار ازدواج گذاشته است، شکایت کرد.

به گزارش رکنا، این جوان عربستانی با شوق پیش پدرش آمد و به او گفت که دختر مناسب زندگیش را یافته و از پدرش خواست که برای خواستگاری به منزل دختر بروند.

هنگامیکه به خانه دختر رفتند پدر عروس خانم با این ازدواج مخالفت کرد و گفت شرایطی که برای ازدواج دخترش در نظر دارد را در این جوان نمی بیند در حالیکه پدرش این شرایط را دارد.

در همین هنگام پدر این پسر که دید خانواده عروس جوان شرایط او را مناسب می بینند لحظه ای درنگ نکرد و خودش از دختر خانم خواستگاری کرد، پسر بخت برگشته پاره ای بجز خروج از خانه نداشت در حالیکه پدر در حال گذاشتن قول و قرار مراسم عروسی با دختر جوان بود.

پسر این مرد پس از اینکه موضوع را جدی دید به دادگاه رفت و علیه پدرش شکایت کرد.