مک فارلین درگذشت
"رابرت مک‌فارلین" مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان درگذشت.

 او از مقامات اصلی درگیر در ماجرای "ایران‌-کنترا" بود که به موضوع "مک فارلین" هم معروف شد.
وی امروز در سن 84 سالگی در بیمارستانی در شهر لنسینگ میشیگان درگذشت. 

ماجرای مک فارلین بین سال های 1985 تا 1987 میلادی ( بین سال های 64 تا 65) در دوره دوم ریاست جمهوری ریگان رخ داد و منجر به استعفای شخص مک فارلین شد. ماجرا مربوط به ارتباط پنهانی آمریکا با ایران بود.