کاربرد‌های متفاوت و مفید از نمک (فیلم)
{$sepehr_media_1299482_800_450}
* پیشنهاد؛ فیلم‌ زیر را هم ببینید:

استفاده های جالب از پوست موز (+فیلم)