تبلیغات
بقراط با ده مرکز فعال‌سازی و آموزش نسخه نویسی درهمایش جامع کووید ۱۹ شرکت کرد

اولین همایش جامع کووید 19 با نام تخصصی مدوفارم 1401 همزمان با نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارو و مکمل‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی و علوم صنایع وابسته از امروز 20 ازدیبهشت در ایران مال استارت خورد و پلتفرم سلامت بقراط با ده مرکز فعال‌سازی و آموزش نسخه نویسی در این همایش شرکت کرد.

بقراط با ده مرکز فعال‌سازی و آموزش نسخه نویسی درهمایش جامع کووید ۱۹ شرکت کرد

20 اولین همایش جامع کووید 19 همزمان با نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارو و مکمل‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی و علوم صنایع وابسته از امروز اردیبهشت 1401 در محل  مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران مال استارت خورد و تا روز جمعه 23 اردیبهشت  ادامه داشت.

گروه هدف این نمایشگاه متشکل از کلیه گروه‌های پزشکی بود و بقراط به عنوان پلتفرمی که در زمینه ارائه خدمات سلامتی پیشتاز است به عنوان تنها پلتفرم سلامت آنلاین در این نمایشگاه شرکت کرد.

بقراط که خدمات متفاوتی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت، مدیریت مالی مطب، جستجوی پزشکان، نوبت‌دهی اینترنتی و تلفنی، توصیه های بهداشت و سلامت ارائه می‌دهد با حضور در این نمایشگاه سعی کرد ضمن تعامل بیشتربا پزشکان، دو سرویس مهم و قابل توجه خود در زمینه نسخه نویسی الکترونیک تامین اجتماعی و بیمه سلامت و مدیریت هوشمند مطب و کلینیک را به این دسته معرفی و ارائه کند.

پلتفرم سلامت بقراط که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به یک بیمارستان مجازی شود با ده مرکز فعال‌سازی و آموزشی در این همایش حضور پیدا کرد و به آموزش نسخه نویسی پرداخت.