ببینید| شوخی قلی زاده با امید نورافکن در اردوی تیم ملی فوتبال