عاقبت سریال جیران / واکنش نویسنده جیران به حذف تمام قسمت‌ها

همشهری آنلاین: احسان جوانمرد نویسنده سریال «جیران» ساخته حسن فتحی به خارج شدن دیگر قسمت های این سریال تاریخی از دسترس کاربران واکنش نشان داد.

احسان جوانمرد نویسنده سریال «جیران» به کارگردانی حسن فتحی که طی ماه های گذشته به دلایلی توقیف شده است در واکنش به عدم دسترسی کاربران به دیگر قسمت های این سریال تاریخی بخش هایی از پرسش و پاسخ های احتمالی درباره این مجموعه را استوری کرد و نوشت:

«آپدیت پرونده جیران:

پرسش: در چه تاریخی گزارش هیئت کارشناسی به دادگاه تحویل می شود؟ پاسخ: طبق آخرین وعده هیئت محترم کارشناسی روز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ این اتفاق می افتد.

پرسش: آیا محتوای گزارش به نفع جیران است یا به ضرر جیران؟ پاسخ: امیدواریم که به نفع جیران باشد اما تازمان انتشار گزارش رسمی هیچ کس نمی داند و هر اظهارنظری صرفا گمانه زنی خواهد بود.

پرسش: آیا روز شنبه یا روزهای بعد از آن توقیف سریال پایان می یابد؟ پاسخ: اینجا هم جز گمانه زنی اطلاع شفافی وجود ندارد و کاملا وابسته به نظر قاضی محترم دادسرای فرهنگ و رسانه است.

سکوت سنگین عوامل به دلیل بی اعتنایی نیست؛ تنها و تنها دلیلش پرهیز از جار و جنجال های رایج است تا پرونده سیر طبیعی خودش را طی کند بلکه این معضل یک بار برای همیشه و به شکل ریشه ای حل شود. همچنان عذرخواه شما خوبانم و منتظر نتیجه.»