شرکت خودروسازی "مدیران خودرو " استخدام می کند (+جزئیات)

شرکت مدیران خودرو در راستای تکمیل نیروی انسانی استخدام می کند.

به گزارش عصر ایران متن آگهی استخدام این شرکت به شرح زیر است:

شرکت خودروسازی