ببینید| اولین تصاویر از خسارت زلزله ۵.۴ ریشتری فین هرمزگان