ببینید | انتقاد اژه‌ای از بعضی انتصاب‌ها: مردم از افراد ناکارآمد و غیرشایسته گله‌مندند