ببینید | یک دانشجو خطاب به سخنگوی دولت: بپذیرید که اشتباه کردید و عذرخواهی کنید

 یک دانشجو خطاب به علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بپذیرید که اشتباه کردید و عذرخواهی کنید.

عذرخواهی کنید بخاطر جوانانی که ترک وطن کردند. عذرخواهی کنید بخاطر همه کسب و کارهایی که بخاطر وضع اینترنت تعطیل شده. عذرخواهی کنید بخاطر وزیر ارتباطاتتان.

{$sepehr_media_1397539_800_450}