قطعی اینترنت در زمان برگزاری کنکور براساس داده های نت بلاکس (عکس)

قطعی اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری کنکور براساس داده های نت بلاکس (عکس)