روایت تصویری یک متن
از برادری مسعود کیمیایی با فروغ تا مرگ و چگونگی خاکسپاری شاعر/ داستان واقعی چه بود؟ (فیلم)
{$sepehr_media_1451991_640_360}

عصر ایران؛ مهرداد خدیر _ این گزارش ویدئویی بازخوانی تصویری متنی‌است درباره حرف‌های مسعود کیمیایی از روز خاکسپاری فروغ، که چندی پیش منتشر شد.متن اصلی را می‌توانید در این لینک بخوانید: فروغ فرخ‌زاد؛ حضور پررنگ پس از مرگ