تصمیم طالبان برای انتقال آب پنجشیر به کابل

شفقنا نوشت: قرار است یک شرکت داخلی روی انتقال آب ولایت پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری کند.

سید محمد توقیر، نماینده‌ شرکت حبیب گلزار در دیدار با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که روی پروژه انتقال آب پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری می‌کند.

دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت طالبان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نماینده‌ شرکت یاد شده در این دیدار تعهد کرده که در قسمت انتقال آب دریای ولایت پنجشیر به ولایت کابل سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به گفته منبع، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان هم از سرمایه‌گذاری جدید آن شرکت استقبال کرده و گفته که به حل مشکلات آنها رسیدگی می‌کنند.