گاوهای فراری از ذبح در عید قربان (فیلم)
{$sepehr_media_1510773_640_360} یکی از اعمال عید قربان، قربانی کردن است که مختص به حاجیان نبوده بلکه همه مسلمانان بسته به استطاعت مالی خویش می‌توانند قربانی کنند. مسلمانان برای قربانی کردن می‌توانند از بین شتر، گاو، گاومیش، گوسفند و بز، یکی را برای قربانی کردن در روز عید قربان انتخاب نمایند. در مورد گوسفند، نر بودن و در مورد شتر و گاو ماده بودن آن‌ها برای قربانی کردن نسبت به جنس مخالف ارجحیت دارد. اما در مورد بز، نر یا ماده بودن حیوان فرقی در قربانی کردن ندارد. برای هر حاجی در روز عید قربان یک گوسفند یا بز جهت قربانی کردن لازم است.

منبع:فرارو