زمانی که اینترنت نبود/ صف مردم برای دیدن اسامی قبول شدگان کنکور

آن روزها که اینترنت نبود، اسامی قبول شدگان در کنکور را در روزنامه‌ سنجش منتشر می‌کردند.

فرارو- آن روزها که اینترنت نبود، اسامی قبول شدگان در کنکور را در روزنامه‌ سنجش منتشر می‌کردند. این روزنامه به محض انتشار در همان ساعت اول تمام می‌شد. گاهی مردم از نیمه‌های شب مقابل کیوسک روزنامه‌فروشی منتظر می‌ماندند.

 

زمانی که اینترنت نبود/ صف مردم برای دیدن اسامی قبول شدگان کنکور