مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت در فاز مطالعه

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه جمع آوری کارت‌های اضطراری سوخت امکان‌پذیر نیست گفت: اجرای طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت در فاز مطالعه و فاز توسعه بوده و هنوز اتفاق خاصی در هیچکدام از جایگاه‌ها حادث نشده است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر نژادعلی با اشاره به اجرای طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت، اظهار کرد: در حوزه های نرم افزاری و در حوزه‌های استفاده از تکنولوژی فناوری نیاز به توسعه و گسترش است، در نتیجه گروه های توسعه نرم افزار و گروه های توسعه فرآیندی باید راهکارهای ویژه و مناسبی را به عنوان راهکارهای توسعه ای ببینند تا بتوانند فرایند کاری خود را گسترش دهند. در  موضوع طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت نیز این موضوع مطرح است.

به گفته وی باتوجه به اینکه تراشه های کارت‌های سوخت وارداتی هستند و ارزبری برای کشور دارد به دنبال روش های جایگزین که ارزبری ندارد و هزینه‌زا برای کشور نیست، هستیم و هیچ مورد خاصی دیگری نیست، اجرای این طرح در فاز مطالعه و فاز توسعه بوده و هنوز اتفاق خاصی در تو هیچکدام از جایگاه ها حادث نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه براساس بند ه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز، قانون وزارت نفت را مکلف کرده که تا پایان شهریورماه استفاده از کارت شخصی وسیله نقلیه، برای خودروهای بنزین سوز تا ۹۰ درصد و برای خودروهای نفت گاز سوز تا ۹۵ درصد پیاده سازی شود، ادامه داد: از ابتدای سال جاری براساس ابلاغیه همین بند قانونی، بعد از اطلاع رسانی‌های مناسبی که در شهرستان‌های مختلف  انجام شد، تمامی کارت‌های سوختی را که مردم درخواست داده بودند چه به صورت کارت‌های المثنی و چه به واسطه خودروهای نو شماره و نوپلاکی که شماره گذاری شده بود کارت‌ها را آماده کردیم و پست نیز آن‌ها را در اختیار مردم قرار داد.

نژادعلی افزود: روی کارت‌های هوشمند سوخت شخصی، هم سهمیه نرخ اول ۱۵۰۰ تومانی و هم سهمیه اعتباری نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی درج شده، اعداد سهمیه نیز تغییری نکرده و همان سهمیه‌هایی که از قبل مردم می‌توانستند استفاده کنند در کارت سوخت موجود است.

به گفته وی این بهبود نظام توزیع بنزین به خاطر این است که هنگامی که شخصی با کارت شخصی خودش سوختگیری می‌کند عملا براساس فرآیندهای داده‌ای می‌توانیم متوجه شویم که در چه گروه‌های خودرویی، باید چه تمهیداتی را ببینیم، استفاده از کارت جایگاه که به صورت اضطراری فقط در داخل جایگاه‌ها قرار دارد، مشخص نمی‌کند که کدام خودرو سوختگیری کرده، بنابراین موضوع ساماندهی کارت‌های داخل جایگاه مطرح شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی رادیویی تصریح کرد: جمع آوری کارت و اینکه جایگاهی کارت اضطراری یا کارت جایگاه نداشته باشد امکان پذیر نیست، در شرایط اضطرار اگر مالک خودرویی کارت شخصی همراه خود نداشته باشد، موظف هستیم  که به تعداد مناسب کارت  در جایگاه قرار دهیم.

 نژادعلی با بیان اینکه از از سال ۱۳۸۶ که سامانه هوشمند سوخت ایجاد شد کارت سوخت جایگاه‌ها فقط برای شرایط اضطرار بود، صراحت این بند قانونی یعنی بند ه تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال نیز همین موضوع است که ۹۰ درصد مردم قدر مسلم کارت‌های سوخت شخصی خودشان را هنگام ورود به جایگاه همراه خود دارند، گفت: با این حال باتوجه به حجم توزیعی در هر جایگاه کارت اضطراری در داخل جایگاه قرار داده شده است و این ساماندهی به تدریج صورت می‌گیرد.