فیلم نمایشی یک خارجی با عنوان فخرفروشی یک اماراتی هنگام خرید خودرو (فیلم)
{$sepehr_media_1513535_640_360}منبع:دیلی فوتبال