فرار جالب و سریع اردک از شکار شدن و مبهوت ماندن ببر (فیلم)
{$sepehr_media_1513581_640_360}منبع:الف