سرگردانی مردم و مسافران برای تهیه نان در مازندران
این روزها با شروع فصل مسافرت و ورود گردشگران به مازندران، در کنار فصل کشت و کار مردم استان همه سرگردان تهیه نان هستند و فعالیت محدود واحدهای نانوایی‌ها موجب شده بسیاری از مردم از نبود نان معترض و از ناکارآمدی متولیان امر اعتراض کنند.
 
به گزارش ایلنا، این روزها مازندرانی‌ها با دغدغه جدید کمبود نان در نانوایی‌ها روبرو هستند و صف‌های طولانی و کمبود نان به دغدغه جدی شهروندان در اقصی نقاط مازندران از مناطق روستایی و شهری تبدیل شده است.
 
تقارن فصل کشت و کار کشاورزان‌ مازندرانی و همچنین تعطیلات تابستانه، شمار جمعیت در استان را به بیش از حد معمول رسانده و در این بین توجه به تامین نان به عنوان قوت مردم از نیازهای مهمی است که باید مورد توجه مسئولان باشد که مردم معتقدند در این بخش چاره اندیشی نشده است.
 
طاهری یکی از شهروندان ساروی با اعلام اینکه در هر زمان از ساعات پخت که به خبازی‌ها مراجعه کنیم با انبوهی از جمعیت روبرو هستیم و ساعات پخت نان به شدت کاهش یافته است، گفت: فقدان آرد مهمترین عامل بسته بودن خبازی‌ها و عدم‌پخت نان است و پخت محدود نان و یا تعطیلی غیر برنامه‌ریزی‌شده و خودسرانه نانوایی‌ها در این روزها به بهانه توزیع نامناسب آرد، موجب شده که مردم سرگردان برای تهیه نان باشند.
 
شروع فصل تابستان و گردشگری عامل کمبود نان
 
یکی از شهروندان فریدونکناری در گفت و گو با ایلنا گفت: فصل بهار و تابستان فصل کشاورزی مازندرانی‌ها است و با توجه به فصل کشت و کار و تلاش کشاورزان ‌مازندرانی، کمبود نان همه را با مشکل مواجه کرده است.
 
احمدی افزود: کم شدن ساعات پخت نان و سهمیه‌ها، مازندرانی‌ها را با چالش زیاد کمبود نان مواجه کرده است و به نوعی در به در دنبال نان می‌گردیم.
 
وی یادآور شد: برخی بر این اعتقادند که پخت محدود نان به دلیل فروش خارج از سامانه است که موجب شده با کمبود نان مواجه باشیم و هر مشکلی که هست باز هم‌ مردم ضرر کرده‌اند و دودش به چشم ما رفته است و شروع فصل تابستان و گردشگری عامل کمبود نان شده و دولت فکری برای ورود مسافران و مصرف نان توسط آنان نکرده‌ است.
 
عدم تخصیص سهمیه کافی تامین آرد به گفته مردم دودانگه ساری در کنار تعلل و خودداری شرکت‌های توزیع آرد با بهانه عدم پرداخت کرایه حمل از ناحیه اداره آرد و نان مرکز استان موجب شده است که مردم این منطقه هم با مشکلات کمبود نان مواجه باشند.
 
برخی از مسئولان دودانگه ساری که نخواستند نامشان بیان شود، در این راستا تخصیص نامیزان سهمیه سرانه آرد را عامل اصلی در کنار فروش آزاد نان توسط خبازان از نانوایی‌ها، عدم نظارت درست متولیان آرد و نان و عدم نظارت دهیاران و شوراها اعلام کردند و بیان داشتند که سهمیه آرد بر اساس سر شماری سال ۹۵ بوده است و اکنون پس از هفت سال و با وجود افزایش جمعیت روستاها، تصمیم درستی در تخصیص سهمیه آرد برای جمعیت رشد یافته روستایی در کنار سهمیه ورود مهاجران، گردشگران و مسافران به مناطق مذکور لحاظ نشد.
 
مسئولان امر در دودانگه معتقدند که کمبود نان و تعطیلی نانوایی‌ها طی چند روز، موجب کمبود نان و نارضایتی مردم شده و مسئولان در این بخش باید چاره اندیشی کنند.
 
مردم بر این باورند که اصلی‌ترین عامل کمبود نان این روزها در دودانگه، بر مبنای محاسبه و تخصیص سهمیه آرد بر اساس تراکنش‌های بانکی نانوایی‌ها است و ادارات آرد و نان اجازه پخت مازاد بر سهمیه روزانه بر حسب تدبیر نانوا در پاسخگویی به جمعیت متقاضی را نداده‌اند و همین موجب شد که با کمبود نان مواجه شوند و خواستار تجدید نظر قوانین یاد شده توسط متولیان آرد و نان به منظور تامین کافی نان مردم مناطق روستایی هستند که بر حسب شغل کشاورزی، دامداری و کارگری مصرف نان آنان بیش از دیگر مواد غذایی است.