تشکر جالب گاو از یک مرد برای کمک به زایمان (فیلم)
{$sepehr_media_1514277_640_360}منبع:فرارو