سید حسن خمینی : بازی علی دایی با دنده‌ ی شکسته تا پایان مسابقه ناشی از عرق ملی بود
سید حسن خمینی در دیدار اعضای تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در حسینیه جماران تاکید کرد: در شرایطی که هزاران عامل ناامیدی ممکن است وجود داشته باشد، ورزش می‌تواند در جهت امید نقش بالایی داشته باشد.
 
به گزارش جماران؛ سید حسن خمینی در سخنانی با توصیه به اینکه قدر تیم خود را بدانید، گفت: مراقب باشید که انسان ممکن است با یک چرخش کوچک از گردنه بیرون برود. ممکن است ده سال آینده جزو لژیونرها باشید، اما هدف خود را صرفا معطوف به آن نقطه نکنید، چرا که زندگی فراز و فرودهای زیادی دارد. قبل از شما نیز بازیکنان زیادی بوده اند و بعدا هم خواهند بود؛ چه بخواهیم چه نخواهیم زمان میگذرد.
 
وی با توصیه به اتکال به خدا، یادآور شد: انسان هایی که با خدا رابطه عاطفی برقرار می‌کنند نه با شکست ها، تمام می‌شوند و نه با پیروزی‌ها دچار غرور می‌شوند. لذا در هر لحظه رفاقت با خدا را حفظ کنید و هیچ‌گاه مغرور نشوید.
 
وی با آرزوی زندگی سالم برای بازیکنان تیم نوجوان، بر قطع نشدن ارتباط با خدا مجددا تاکید کرد و سپس گفت: با خود عهد ببندید که با محله و هم‌بازی های خود در آنجا ارتباط عاطفی خود را حفظ کنید؛ شما مدیون آنها هستید. خودتان را گم نکنید.
 
یادگار امام با تاکید بر نقش ورزش در امیدآفرینی ملی، به تجربه آرژانتین در این زمینه اشاره کرد و گفت: در شرایطی که هزاران عامل ناامیدی ممکن است وجود داشته باشد، ورزش می‌تواند در جهت امید نقش بالایی داشته باشد.
 
وی با اشاره به صحنه های افتخارآمیز ماندگار در تاریخ ورزش فوتبال، مانند بازی علی دایی با دنده ی شکسته تا پایان بازی، آن را ناشی از عرق ملی نسبت به کشور و ملت دانست و گفت: این روحیه که هرکس تا نهایت توان تلاش کند، یک ویژگی مهم برای کار جمعی است. همه سرباز مردم هستیم و سرباز کسی است که با تمام توان در صحنه باقی بماند.
 
سید حسن خمینی با تاکید بر نقش همدلی در موفقیت هر تیم، اظهار کرد:  کار مربی ایجاد همدلی در تیم است. لذا هر بازیکنی که روی نیکمت می‌نشیند هم باید با همان انرژی بازیکن وسط زمین بنشیند. رفاقت خود را تقویت کنید. سرمربی و مربی هم باید در تیم بزرگی کنند. اگر به این رفاقت برسید، موفق می‌شوید.
 
وی ادامه داد: چنانچه این روحیه را تمرین کنید، اگر در آینده هم وارد تیم ملی بزرگسالان شوید، آن را حفظ خواهید کرد. بعضا افرادی بودند که به رغم بازی خوب به خاطر حاشیه آفرینی، دچار مشکل شدند.
 
یادگار امام با آرزوی موفقیت در بازی‌های اندونزی، خواستار مطالعه و بررسی علل ناکامی ها در دوره‌های گذشته شد. 
 
وی استفاده از نوجوانان استان های مختلف کشور در تیم را مایه شکوفایی استعدادها در هرکدام از مناطق دانست.
 
در ابتدای این دیدار آقایان گنجی سرپرست تیم و عبدی سر مربی تیم سخنان کوتاهی را ایراد کرد.