برق گرفتگی وحشتناک کودک بازیگوش و واکنش پدرش (فیلم)
{$sepehr_media_1516462_640_360}یک پدر بسیار سریع واکنش نشان داد و جان فرزندش را که دچار برق گرفتگی شده و روی زمین افتاده بود را از مرگ نجات داد.بر اساس تصاویر دوربین‌های امنیتی، این حادثه در یک خانه در حال ساخت و ساز رخ داده و مصالح در همه جا پراکنده شده است. مردی در اطراف قدم می‌زد و پسری حدوداً ۳ ساله نیز دیده می‌شود.

پدر با دیدن پریز برق که روی زمین افتاده بود، به کودک هشدار داد که مراقب باشد روی آن پا نگذارد. اما پسر با شنیدن صحبت‌های پدرش کنجکاوتر شد و خم شد تا آن را لمس کند. بر اثر دست زدن جریان باز، پسر بچه ناگهان شوکه شد و روی زمین افتاد.

پدر با شنیدن فریاد فرزندش برگشت و متوجه ماجرا شد. در کسری از ثانیه به سرعت به کنتور رفت تا برق را قطع کند. این اقدام به موقع پسر را از خطر مرگ نجات داد.مرد سپس کودک را بلند کرد تا وضعیت سلامتی او را بررسی کند. کودک خوب به نظر می‌رسد، فقط وحشت زده است و در نهایت از پدرش می‌خواهد که او را در آغوش بگیرد تا آرام شود.

منبع:فرارو