نماینده مجلس : توافقی با مجلس برای راه‌اندازی گشت‌ های امنیت اخلاقی نشده است
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی برای مقابله با هنجارشکنی و مکانیزم نظارتی مجلس بر آن اظهارکرد: بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. دولت در این زمینه اقدامات خود را براساس قانون انجام می‌دهد.
 
به گزارش دانشجو، وی افزود: اینکه آیا تاثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده آلی نخواهیم گرفت و صرفا می‌تواند تاثیرگذاری مقطعی داشته باشد.
 
اسماعیلی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از حدود ۲۲ دستگاه فرهنگی و تبلیغاتی درخواست می‌کند که به وظایف ذاتی خود بپردازند تا به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.
 
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وظیفه مجلس در زمینه نظارت بر اقدامات گشت‌های امنیت اخلاقی، گفت: لایحه عفاف و حجاب درحال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به صورت مستقیم به مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی و نرم افزاری برای مقابله با هنجارشکنی در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرده است. مجلس از این مسیر بهتر می‌تواند بر مسئله عفاف و حجاب نظارت داشته باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه در برخی موارد در فرآیند تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب تحت فشار قرار گرفته است، این موضوع را باتوجه به واقعیت‌های جامعه و حفظ اصول قانون اساسی دنبال می‌کند. بنظر می‌رسد که اجرای لایحه عفاف و حجاب تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آغاز به کار گشت‌های امنیت اخلاقی داشته باشد.