کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب ۵ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۴ مدال برنز عنوان قهرمانی آسیا را بدست آورد.
 
به گزارش ایسنا، برای تیم ایران محمد عشیری در ون ۶۰ کیلوگرم، اهورا بویری در وزن ۶۷ کیلوگرم، ابوالفضل چوبانی در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیررضا اکبری در وزن ۹۷ کیلوگرم، فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مدال طلا، سید محمدمهدی میری در وزن ۷۲ کیلوگرم مدال نقره، علی احمدی وفا در وزن ۵۵ کیلوگرم، رضا قیطاسی در وزن ۶۳ کیلوگرم، علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یاسین یزدی در وزن ۸۲ کیلوگرم مدال برنز کسب کردند.
 
در رده بندی تیمی، ایران با ۲۰۵ امتیاز و با اقتدار کامل به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های ازبکستان با ۱۸۰ امتیاز و قزاقستان با ۱۷۰ امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
 
نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
 
در وزن ۵۵ کیلوگرم علی احمدی‌وفا در در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر شو هیراتا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفرا آنل مور از هند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی وفا در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ و ضربه فنی مقابل آیبک آیتبکوف از قزاقستان مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صر عبدوالی رحمتبایف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.
 
در وزن ۶۰ کیلوگرم محمد عشیری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر یوتائو لیو از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر هائولون چنگ از چین تایپه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۴ سمندر مادیمینوف از قزاستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با نتیجه ۷ بر صفر از سد آکیل سلیمان اف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.
 
در وزن ۶۳ کیلوگرم رضا قیطاسی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر شویا ایواتا از ژاپن را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب حسین دین اولیمبایف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. قیطاسی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر حسن ناقوج از اردن را شکست داد و به مدال برنز رسید.
 
در وزن ۶۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر چی چی لیو از چین تایپه را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر السوبایه از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۲ و ضربه فنی مقابل گیون تائه کیم از کره جنوبی به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. بویری در دیدار فینال با نتیجه ۶ بر ۱ الیاس جان عبدی نظراف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.
 
در وزن ۷۲ کیلوگرم  محمدمهدی میری در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر عبدالعزیز عسکربیکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسی لی تانگ از چین تایپه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. میری در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایسی هونا از ژاپن گذشت و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۲ بر ۴ مغلوب عبداله علی یف از ازبکستان شد و به مدال نقره رسید.
 
در وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر کیریل شیما بوکورو از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۴ از سد پونیا از هند گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب عظیم جان صوت علی اف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۳ دیاس کالتای از قزاقستان را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.
 
در وزن ۸۲ کیلوگرم یاسین یزدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر تی جیون سونگ از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۶ مغلوب اسلام یولویف از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. یزدی درا ین دیدار با نتیجه ۹ بر صفر هسی لی تیان از چین تایپه را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
 
در وزن ۸۷ کیلوگرم ابوالفضل چوبانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به با نتیجه ۱۰ بر ۱ یونگ دائه چا از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۱ از سد ژنیش ژومابیکوف از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. چوبانی در دیدار پایانی با نتیجه ۹ بر صفر نوراسیل امانلی از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.
 
در وزن ۹۷ کیلوگرم امیررضا اکبری، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ تائو وی از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اکبری در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر بیندو از هند را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۷ بر ۲ دمیرخان رحمت اف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.
 
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر المتاصم کاساسباح از اردن را مغلوب کرد و در دور بعد نیز با نتیجه ۹ بر صفر مقابل اسماعیل گاسانوف از قرقیزستان به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر پاروش از هند را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. هدایتی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.
 
رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
 
۵۵ کیلوگرم: ۱- علیشیر گانف (ازبکستان) ۲- آیبک آیتبکوف (قزاقستان) ۳- علی احمدی وفا (ایران) و عظمت کامیلجان اولو (قرقیزستان)
 
۶۰ کیلوگرم: ۱- محمد عشیری (ایران) ۲- آکیل سلیماوف (قرقیزستان) ۳- کونچبک یاخشیبوف (ازبکستان) و سمندر مادامینوف (قزاقستان)
 
۶۳ کیلوگرم: ۱- حسین الدین اولیمبایف (ازبکستان) ۲- یوسوف اشرف اف (قزاقستان) ۳- رضا قیطاسی (ایران) و بایامان کریم اف (قرقیزستان)
 
۶۷ کیلوگرم: ۱- اهورا بویری (ایران) ۲- الیاس جان عبدی نظراف (ازبکستان) ۳- عزیز گاسیموف (قزاقستان) و گیونگ تائه کیم (کره جنوبی)
 
۷۲ کیلوگرم: ۱- عبدالله علی اف (ازبکستان) ۲- محمدمهدی میری (ایران) ۳- عبدالعزیز عسکربکوف (قرقیزستان) و مری مولتیکانوف (قزاقستان)
 
۷۷ کیلوگرم: ۱- عظیم جان صوت اله یف (ازبکستان) ۲- علیبک بردیف (قرقیزستان) ۳- علیرضا عبدولی (ایران) و مایهایمو میرادیلی (چین)
 
۸۲ کیلوگرم: ۱- اسلام یولویف (قزاقستان) ۲- یریسبک کالیف (قرقیزستان)   ۳- یاسین یزدی (ایران) و روهیت داهیا (هند)
 
۸۷ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل چوبانی (ایران) ۲- نوراسیل امانلی (قزاقستان) ۳- عبداله عبدالمطلب اف (ازبکستان) و ژنیش ژومابکوف (قرقیزستان)
 
۹۷ کیلوگرم: ۱- امیررضا اکبری (ایران) ۲- دمیرخان رحمت اف (ازبکستان) ۳- یوسف ماتسیف (قزاقستان) و تائو وی (چین)
 
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- ونهائو جیانگ (چین) ۳- اسماعیل گاسانوف (قرقیزستان) و جوهر اوزاروف (قزاقستان)
 
رده بندی تیمی: ۱- ایران ۲۰۵ امتیاز ۲- ازبکستان ۱۸۰ امتیاز ۳- قزاقستان ۱۷۰ امتیاز ۴- قرقیزستان ۱۴۱ امتیاز ۵- کره جنوبی ۸۷ امتیاز ۶- هند ۷۱ امتاز ۷- چین ۷۰ امتیاز ۸- ژاپن ۶۴ امتیاز