سالن ورزشی مخفی دختران افغان (فیلم)
{$sepehr_media_1517972_640_360}در داخل یک سالن ورزشی مخفی در افغانستان دختران افغان دور از چشم طالبان ورزش می‌کنند. طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت دختران و زنان را از حضور در کلاس‌های بالاتر متوسطه در مدارس، در دانشگاه، ورزشگاه‌ها و پارک‌ها و اخیراً حتی آن‌ها را از کار در سازمان ملل، منع کرده‌اند.

طالبان همچنین دستور داده‌اند که زنان باید طوری لباس بپوشند که فقط چشمانشان نمایان باشد و اگر بیش از ۷۲ کیلومتر سفر می‌کنند، باید با یکی از بستگان مرد خود همراه باشند. اخیرا نیز طالبان دستور به بستن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان داده است.

منبع:فرارو