هدیه فرمانده ارتش پاکستان به فرمانده سپاه ( عکس )

 

 فرمانده ارتش پاکستان به فرمانده سپاه در تهران اسلحه هدیه داد. همچنین میان دو مقام، تبادل هدیه انجام شد.
 فرمانده ارتش پاکستان به فرمانده سپاه در تهران اسلحه هدیه داد
فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران و دیدار با رئیس ستاد کل نیروی های مسلح ایران و فرمانده سپاه به آنها اسلحه هدیه داد.

تبادل هدیه میان فرمانده ارتش پاکستان و فرماندهان ایرانی

 

تبادل هدیه میان فرمانده ارتش پاکستان و فرماندهان ایرانی

تبادل هدیه میان فرمانده ارتش پاکستان و رئیس ستاد کل نیروی های مسلح ایران در تهران

هدیه فرمانده ارتش پاکستان به فرماندهان ایرانی ( عکس )

تبادل هدیه میان فرمانده ارتش پاکستان و رئیس ستاد کل نیروی های مسلح ایران در تهران

هدیه فرمانده ارتش پاکستان به فرماندهان ایرانی ( عکس )