شهر جدید تهران در سال 4023 میلادی روی کره مریخ از نگاه هوش مصنوعی (عکس)