اعلام مراسم تشییع و خاکسپاری کاظم فیروزمند

پیکر محمد کاظم فیروزمند که روز دوشنبه در تهران درگذشت برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش تبریز منتقل می شود.

به گزارش عصر ایران، مراسم تشییع و خاکسپاری سید محمد کاظم فیروزمند نویسنده و مترحم برجسته، روز جمعه ساعت 11 در شهر زادگاهش تبریز برگزار و در قطعه هنرمندان وادی رحمت این شهر به خاک سپرده می شود.

کاظم فیروزمند روز دوشنبه در بیمارستان پارس تهران درگذشت.

سید محمد کاظم فیروزمند خلخالی متولد 1325 در سه دهه گذشته عناوین متعددی کتاب ترجمه کرده که برخی از آنها همچون شاخه زرین و ایران بین دو انقلاب همچنان تجدید چاپ می شوند.
 
کاظم فیروزمند در حوزه های دین پژوهی اساطیر نقد ادبی و اسلام شناسی متن های مهمی را با اشراف و  وسواس و به زبانی دقیق به فارسی برگردانده که ترجمه آثار پاتریشیا کرون اسلام شناس معاصر که چندی پیش در گذشت از آن میان مثال زدنی است.