استریت بال سیاستمداران جهان (عکس)

موبنا – هوش مصنوعی سیاستمداران جهان را وارد بازی استریت بال کرده است. رویارویی ترامپ با پوتین و البته حرکت تکنیکی ملکه جالب ترین بخش تصاویر هستند.

استریت بال سیاستمداران جهان (عکس)

استریت بال سیاستمداران جهان (عکس)

استریت بال سیاستمداران جهان (عکس)

تصاویر استریت بال پوتین با ترامپ را اینجا ببینید