ترکیه هم مانند طالبان حقابه ایران را نمی‌دهد؟
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به عدم تامین حقابه هیرمند از سوی طالبان این سوال را مطرح کرده که آیا ترکیه هم نمی‌‌خواهد حقابه ایران را بدهد؟
 
به گزارش آفتاب یزد، خشکسالی از مهمترین مخاطراتی است که کشور ما را تهدید می‌کند. ایران کشور خشک و گرمی است که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی گرم و خشک‌تر شده است. عدم رعایت حق آبه ایران توسط کشور‌های همسایه از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند زندگی صدها نفر را تحت تاثیر قرار دهد. اخیرا آفتاب یزد طی گزارشی به موضوع‌عدم تامین حق آبه ایران توسط افغانستان پرداخت. حال به نظر می‌رسد ترکیه نیز نمی‌خواهد حق آبه ایران را بدهد.
 
این روزنامه در ادامه به دیدار اخیرا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با سفیر ترکیه در ایران اشاره کرده و این بخش از اظهارات سلاجقه که «ما از رشد و توسعه کشور ترکیه بسیار خوشحالیم اما شرایط اقلیمی اقتضا می‌کند که در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک، حق‌آبه کشورهای پایین دست مراعات شود» را سندی بر درستی ادعایش آورده است.