تصاویری از داخل خودروی هاموی نیروهای اوکراینی (فیلم)
{$sepehr_media_1536802_640_360}منبع:کاتافراکت