رینگ کج شده ماشین را به این صورت تعمیر می کنند (فیلم)
{$sepehr_media_1537498_640_360}منبع:اینستاگرام