ببینید موهای عروسک را چطور روی سرش می‌دوزند (فیلم)
{$sepehr_media_1555382_400_300}