وزیر کشور حمله اسرائیل به مراکز نظامی در خرم‌آباد را تکذیب کرد
وزیر کشور ادعای حمله به مراکز نظامی در خرم آباد را تکذیب کرد.
 
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ادعای حمله اسرائیل به مراکز نظامی در خرم آباد را تکذیب کرد و لرزش ایجاد شده را ناشی از زلزله در عمق کم دانست.