سکانس خنده دار سریال پایتخت 6 : هزینه های رحمت برای نوسازی دهان فهیمه (فیلم)
{$sepehr_media_1566309_640_360}منبع:راهنماتو