علیرضا دبیر : در خیابان دیدم یکی می گوید نماز بزند به کمرت/ شکر خدا که مرا به خاطر نماز زدند (فیلم)
{$sepehr_code_211}
منبع:خبرآنلاین